Vítame Vás v novom online prihlasovacom systéme Slovenských firemných hier.

Systém vám umožní:
  • vyplniť prihlášku online, korektne v súlade s pravidlami nominácie na SFH
  • aktualizovať vaše prihlášky online až do termínu konania príslušných SFH
  • mať dokonalý prehľad o priebežných zmenách vo vašich prihláškach

Na prístup do online prihlasovacej zóny potrebujete svoje prihlasovacie údaje, ktoré si vyžiadajte na e-mailovej adrese: registracia@elcop.sk, alebo na telefónnom čísle .

Zadajte vaše prihlasovacie údaje

Email:

Heslo :


* Ak ste zabudli svoje prihlasovacie heslo, prosím kontaktujte organizátora Slovenských firemných hier.